Śpiew / Aktorstwo z nauką gry na pianinie

Zajęcia te są połączeniem zajęć w zależności od wyboru: śpiew lub aktorstwo z nauką gry na pianinie. Podczas zajęć, połowę czasu spędzamy na poznawaniu swojego głosu, drugą połowę na nauce gry na instrumencie. Takie zajęcia to rewelacyjne rozwiązanie, gdzie dziecko ma szanse w pełni rozwijać swój artystyczny warsztat. Koronacją takiej pracy jest np.: umiejętność zaakompaniowania sobie samemu i zaśpiewania ulubionej piosenki. 

Dobroczynne działanie muzyki i śpiewu to również skuteczna metoda radzenia sobie z negatywnymi emocjami, takimi jak stres, lęk i smutek. Zajęcia takie mogą pomóc Twojemu dziecku w poprawie nastroju, samopoczucia oraz budowaniu pewności siebie i wiary w swoje możliwości.   

Nauka gry na pianinie obejmuje:

 • poznanie repertuaru klasycznego, a także znanych melodii i ulubionych piosenek,
 • poznanie nut, wartości rytmicznych,
 • podstawy zasad muzyki,
 • technikę gry

Nauka śpiewu obejmuje:

 • ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne,
 • dykcje / pracę nad wyrazistością mowy
 • prace z oddechem/podparcie oddechowe
 • praca z rezonatorami/wzmocnienie głosu,   
 • interpretację tekstu, 
 • budowanie świadomości scenicznej, 
 • praca z mikrofonem,
 • kształcenie słuchu muzycznego, intonacji, poczucia rytmu,
 • prace z ciałem.