Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Nie ma chyba piękniejszego widoku dla rodzica jak uśmiechnięte, szczęśliwe dziecko. Rozwijanie jego pasji, może ten uśmiech skutecznie rozbudzić. Muzyka, śpiew, zajęcia aktorskie lub gra na pianinie są zajęciami rozwijającymi: muzykalność, twórczość, kreatywność, pewność siebie, wyjątkowość, poczucie własnej wartości, mocy i mocy swego głosu. Badania dowodzą, że to właśnie muzyka jest doskonałym narzędziem stymulującym wszechstronny rozwój. Dzięki niej umiejętności rozwojowe Twojego dziecka stają się większe, potrafi lepiej i szybciej rozwijać się, myśleć, tworzyć, dochodzić do zdrowia i odpoczywać. 

 Muzyka wspiera i rozwija: zmysł słuchu, zdolności motoryczne i pracę mózgu. Synchronizuje półkule mózgowe, poprawia koncentrację, podzielność uwagi, wspiera rozwój emocjonalny, a także uczy systematyczności i odpowiedzialności.

Muzyka może również pełnić rolę relaksacyjną, aktywizującą, zwiększającą motywację do działania, a także uspokajającą.

Jest źródłem harmonizowania rozwoju, a przecież to właśnie harmonia w naszym życiu jest jakością docelową. 

Śpiew, emisja głosu i zajęcia aktorskie poprawiają również prace aparatu mowy, wpływają na poznanie siebie, swojego głosu, możliwości głosowych i świadomości ciała. 

Przede wszystkim jest to dawka radości i wolności w wyrażaniu siebie -,, just for fun’’ – jak mówił mój nauczyciel z Voice Studio w Nowym Yorku.  I taka właśnie atmosfera panuje na proponowanych tu zajęciach. Indywidualne podejście do każdego młodego artysty i jego wrażliwości tworzą bezpieczną przestrzeń, w której młody człowiek ma odwagę wyrazić siebie i swoje emocje, czy to w śpiewie, mowie, zadaniach aktorskich, lub w grze na instrumencie.