Emisja głosu
w mowie - zdrowy głos!

Czy chcesz odkryć swój prawdziwy głos, jego wyjątkową barwę, brzmienie i moc?

Może po chorobie chcesz odzyskać swój pięknie brzmiący głos, przez świadome posługiwanie się prawidłową emisją głosu?

Zapraszam Cię na spotkania podczas których podzielę się z Tobą wiedzę na temat poprawnej emisji głosu, świadomego oddechu oraz odpowiedniej jego higieny i profilaktyki. 

Spotkania te przeznaczone są dla osób, które chcą nauczyć się świadomego operowania głosem, tak aby być pewnym, rozumianym, przekonywującym i autentycznym. Również dla tych, którzy w swojej pracy narażeni są na nadmierną eksploatację głosu np.; nauczyciele, mówcy, aktorzy, coachowie.

Dla osób, które chcą wzmocnić swój przekaz w kontaktach zawodowych, zyskać pewność siebie i swobodę wypowiedzi. 

Na spotkaniu poruszymy takie zagadnienia jak:

  • ćwiczenia emisyjne i artykulacyjne
  • świadomy oddechem/ podparcie oddechowe
  • praca z rezonatorami, wzmocnienie nośności głosu,
  • wyrazistość mowy/dykcja,
  • intonacja, tempo i energia w głosie, 
  • podstawy fonetyki w języku polskim,
  • higiena i profilaktyka głosu
  • praca z ciałem, pozbywanie się blokad i napięć,
  • prawdziwość i autentyczność wypowiedzi.