Emisja głosu w mowie

Emisja głosu w mowie jest aspektem komunikacji językowej, która pomaga dzieciom i młodzieży w wyraźnym i zrozumiałym mówieniu. Prawidłowa emisja głosu jest ważna dla rozwoju mowy i języka, ale również dla budowania pewności siebie i pewności w wyrażaniu siebie.

Aby rozwijać prawidłową emisję głosu, dzieci i młodzież mogą korzystać z różnych ćwiczeń i technik, takich jak:

– ćwiczenia oddechowe, które pomagają w prawidłowym oddychaniu,                 

– ćwiczenia artykulacyjne, polegają na ćwiczeniu ruchów języka, warg, co pomaga w wyraźnym i zrozumiałym mówieniu,

– ćwiczenia z wymowy, polegają na powtarzaniu różnych dźwięków, sylab, wierszyków, łamańców językowych przy których jest dużo zabawy i śmiechu. 

Zajęcia obejmują:

– ćwiczenia emisyjne/artykulacyjne

– ćwiczenie dykcji/wyrazistość mowy,

– praca z rezonatorami/wzmocnienie głosu,   

– praca nad wyrazistością tekstu (wierszyki/ łamańce językowe) 

– interpretacja tekstu, 

– praca z mikrofonem,

– intonacja, tempo i energia w głosie, 

– podstawy fonetyki w języku polskim.