Aktorstwo

Zajęcia aktorskie dla dzieci i młodzieży mogą pomagać w rozwijaniu komunikacji, pamięci, pewności siebie, kreatywności i ekspresji. Poprzez wcielanie się w jakąś postać i pracę nad rolą, dzieci i młodzież oprócz umiejętności aktorskich rozwijają również twórcze myślenie. Zajęcia aktorstwa to również nauka wyrażania emocji, uczuć, poznawanie siebie, a przy tym niezła zabawa. 

Na zajęciach pracujemy nad różnymi elementami związanymi z aktorstwem, takimi jak:

  • emisja głosu/impostacja głosu
  • praca nad postawą i ruchem
  • rozwijanie wyobraźni i kreatywności
  • interpretacja tekstów
  • rozwijanie umiejętności komunikacji
  • ćwiczenie dykcji/wyrazistość mowy,
  • praca z rezonatorami/wzmocnienie głosu,
  • podstawy fonetyki w języku polskim
  • rozwijanie pewności siebie                                

 Sky is the limit!